Tí, ktorí pijú zodpovedne, zarábajú lepšie

Výsledky výskumu OECD , ktorého sa zúčastnili obyvatelia 34 krajín, hovorí o tom, že ľudia, ktorí preferujú zodpovednú konzumáciu alkoholu majú lepšie vyhliadky na dobré zamestnanie a väčšie príjmy ako tí, ktorí nepijú vôbec alebo naopak ľudia, ktorí pijú do nemoty. Okrem iného majú lepšie zdravie a vo všeobecnosti sú viac spokojní so svojím životom. Výsledky výskumu boli uverejnené v najnovšom vydaní Health at a Glance: Europe 2016.

http://spirits.eu/media/spiritsnews/46/248