Ako piť s rozumom

Čo je zodpovedné pitie?

Väčšina ľudí konzumuje alkohol pri spoločenských príležitostiach a príjemne si ho užíva. Vo všeobecnosti rozumné pitie nevedie k poškodzovaniu zdravia a neprieči sa zdravému životnému štýlu. Zodpovedné pitie znamená piť s rozumom.
Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie WHO by zdravý dospelý človek nemal pri jednej príležitosti vypiť viac ako 4 štandardné jednotky. Ide o množstvo alkoholu, ktoré znamená minimálne zdravotné riziko pre väčšinu ľudí. Konzumácia veľkého množstva alkoholu naraz je škodlivá, keďže ľudský organizmus nie je schopný odbúrať také množstvo alkoholu naraz. Pravidelné prekračovanie odporúčaného množstva, či pravidelné pitie do opitosti môže viesť ku krátkodobým i dlhodobým následkom na zdraví. WHO tiež odporúča, aby si všetci dopriali dva dni v týždni úplne bez alkoholu.
Umiernená konzumácia alkoholu má v niektorých prípadoch aj pozitívne zdravotné účinky. Striedme pitie ako súčasť zdravej stravy môže znižovať riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb a následné úmrtia v ich dôsledku až o 30 %. Niekoľko štúdií tiež potvrdilo, že malé množstvo alkoholu môže znížiť riziko vzniku demencie, Alzheimerovej choroby, osteoporózy  a cukrovky druhého typu. Týka sa to predovšetkým mužov nad 40 rokov a žien po menopauze, kedy sú rizikové faktory týchto ochorení vyššie. Treba ale podotknúť, že nebezpečenstvo naopak stúpa po každom drinku nad odporúčanú mieru, kedy sa zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku, obezity, zhoršovania cukrovky či prispieva k zvýšeniu rizika srdcového infarktu.

Koľko je "štandardná jednotka"?

So zodpovedným pitím sa spája množstvo alkoholu, ktoré môžeme vypiť/vypijeme. Na fľašiach alkoholických nápojov je vždy uvedený obsah alkoholu v percentách objemu, ak si však objednáme v bare či reštaurácií pohárik, predstaviť si, koľko alkoholu sme vlastne vypili môže byť problematické.
V niektorých krajinách sú zaužívané pojmy ako „štandardný drink“, čo v praxi predstavuje jedno tretinkové pivo či „panák“. Vo Veľkej Británii je zas na každej fľaši označenie, koľko „jednotiek“ obsahuje. Takáto jednotka zodpovedá polovici pinty britského ležiaku.
Na Slovensku sa žiaden takýto výraz všeobecne nepoužíva. Preto sme sa rozhodli používať označenie „štandardná jednotka“, ktorá zodpovedá 10 g čistého alkoholu.

Záleží na tom, či pije muž alebo žena?

Organizmus muža a ženy nefunguje úplne rovnako. Líši sa dokonca aj spôsob, akým je organizmus muža či ženy schopný odbúravať alkohol. Preto pre mužov a ženy platia rozličné odporúčania, čo sa týka zodpovednej konzumácie alkoholu.
Ženy majú v porovnaní s mužmi v tele menší obsah vody,takže pri rovnakom množstve alkoholu u nich dochádza k vyššej koncentrácii alkoholu v krvnom riečisku. Okrem toho, ženy môžu metabolizovať alkohol trochu odlišne. Existuje domnienka, že množstvo enzýmu ADH, ktorý je zodpovedný za odbúravanie alkoholu v pečeni a žalúdočnej sliznici je u žien nižšie. To spôsobuje, že ženy mávajú po požití rovnakého alkoholu ako muži vyššiu hladinu alkoholu.
Podľa odporúčaní WHO by ženy nemali vypiť viac ako 2 štandardné jednotky dennemuži viac ako 3 štandardné jednotky denne. To však ale neznamená, že to, čo nevypijem dnes, si „usporím“ na zajtra. Pre mužov i ženy platí, že by pri jednej príležitosti nemali vypiť viac ako 4 štandardné jednotky, v opačnom prípade riskujú ohrozenie svojho zdravia.

Koľko a kedy môžem vypiť

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO je maximálne odporúčané množstvo alkoholu pri jednej príležitosti 4 štandardné jednotky. Prekročenie tohto množstva môže viesť ku krátkodobým i dlhodobým zdravotným následkom. WHO  odporúča, aby si zodpovední konzumenti alkoholických nápojov uvážlivo rozvrhli počet jednotiek, ktoré vypijú, do priebehu celého týždňa, pričom je vhodné dopriať si dva dni v týždni úplne bez alkoholu.
Pri zodpovednom pití je dôležité aj to, kedy a ako pijete. Keď už pijete, nezabúdajte vypiť medzi alkoholickými nápojmi dostatok vody alebo nealkoholických nápojov a dostatočne sa najedzte. Pitie nalačno alebo rýchle pitie totiž vyústi do vyššej koncentrácie alkoholu v krvi. Tá môže byť ovplyvnená i vašou hmotnosťou, zdravím a vekom. Silnejší účinok alkoholu môžete pocítiť aj vo chvíľach slabej fyzickej kondície, keď ste pod stresom, unavení alebo po chorobe. Je dôležité uvedomiť si, že alkohol je látka s tlmivými účinkami, ktoré zaťažuje telesnú sústavu. Vo chvíľach, keď nie ste úplne v poriadku je preto lepšie nepiť vôbec. Aj malé množstvo alkoholu tiež môže negatívne ovplyvniť úsudok, reakcie a koordináciu človeka.
Tieto pokyny platia, samozrejme, len pre zdravých dospelých jedincov a nie pre neplnoletých či osoby v stave, ktorý môže byť požitím alkoholu negatívne ovplyvnený (napr. tehotné alebo dojčiace ženy či osoby užívajúce lieky, ktoré sa neznášajú dobre s alkoholom).