Hovorme o alkohole

Hoci podľa posledných zistení spotreba alkoholu u Slovákov klesá, problémom stále ostáva konzumácia alkoholu mladistvými, ktorá je nielen zdraviu škodlivá, ale je považovaná za priestupok, či v opakovanom prípade trestný čin. Stíhaný môže byť človek, ktorý maloletých v pití alkoholu podporuje, a to aj prípade, že ide o rodičov. Napriek tomu sú práve rodičia často tí, ktorí svojim deťom prvý raz ponúknu alkohol ako ochutnávku niečoho, čo ešte nepoznajú a čo je výnimočné. Paradoxne, až 83 % rodičov pritom alkohol u svojich detí vôbec nerieši a spoliehajú sa na protialkoholovú osvetu v rámci školského vyučovania. Mnoho z nich si myslí, že ich dieťa s alkoholom ešte neprišlo do kontaktu a nazdávajú sa, že ideálny vek na rozhovor o alkohole je medzi pätnástym a osemnástym rokom. V tom prípade je však už často neskoro, preto je ideálne, aby sa rodičia s deťmi o tejto chúlostivej téme pozhovárali už v čase, kedy ich dieťa ešte stále vníma ako bezvýhradnú autoritu. Kampaň Hovorme o alkohole sa zameriava na prevenciu alkoholizmu mladistvých a na svojej stránke www.hovormeoalkohole.sk ponúka praktické informácie pre deti, rodičov a pedagógov, kde sa môžu dozvedieť o negatívnych vplyvoch alkoholu, právnych dôsledkoch, ale nájdu tam tiež rady, tipy a modelové informácie.